วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การทำกระทง

การทำกระทง
วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้มี หยวกกล้วย ดอกไม้  ใบตอง  กรรไกร  มีด
เข็มหมุด เทียน  ธูป


มีขั้นตอนดังนี้
1.ตัดหยวกกล้วยให้ได้ขนาดตามทีต้องการและนำไปลองลอยน้ำว่าลอยหรือไม่ถ้าลอยสามารถนำมาใช้ทำกระทงได้ 
2.เมื่อทำขั้นตอนที่ 1 เสร็จ ให้นำหยวกกล้วยมาตัดแต่งให้ได้รูปทรงที่ต้องการและความคิดสร้างสรรค์

3.ตัดใบตองให้มีขนาดเท่ากับหยวกกล้วยทั้งด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง


4.นำใบตองที่ตัดไว้แล้วไปติดกับหยวกกล้วยโดยใช้เข็มหมุดยึดไว้

5.กรีบใบตองตามความคิดสร้างสรรค์และประดับบนหยวกกล้วยที่ทำเสร็จไว้แล้วด้วยเข้มหมุด

แบบที่ 1 กลีบผกา


กระทงใบตอง

แบบที่ 2 กลีบกุหลาบ


กระทงใบตองแบบที่ 3 หัวขวาน


กระทงใบตอง

6.นำดอกไม้มาประดับตกแต่งให้สวยงาม


7.นำธูปและเทียนมาประดับไว้บนกระทงที่ทำไว้ให้มีความสวยงามตามความคิดสร้างสรรค์


สมาชิกในกลุ่ม
..เมธาสิทธิ์  ศรีสุวรรณ  ชั้น ม.3/4 เลขที่ 13
..นฤเดช      ยกถาวร  ชั้น ม.3/4 เลขที่ 9
..ธนวัฒน์    รองสวัสดิ์  ชั้น ม.3/4 เลขที่ 8